Práve čítate
Aj malé deti môžu dosiahnuť veľké ciele s programom eTwinning
MAGAZÍN MODERNÉHO RODIČA
Tmavý režim Svetlý režim

Aj malé deti môžu dosiahnuť veľké ciele s programom eTwinning

eTwining TreeHuggers

eTwinning každý rok vyhlasuje novú  tému, na ktorú učitelia spoluvytvárajú inšpiratívne projekty. Také, ktoré posúvajú všetkých vpred: učiteľov, žiakov aj školy. Témou roka 2020 boli „klimatické zmeny“, učitelia z rôznych typov škôl spolupracovali na stovkách medzinárodných projektoch. Európsku cenu eTwinning 2021 získala materská škola z malej dediny na juhu Slovenska za projekt „eTreeHuggers: 1, 2, TREE, HUG the TREES with me“. Uspela na 1. mieste v kategórii do 6 rokov spomedzi 870 projektov.

eTwinning

Projekty sú skvelým príkladom medzinárodnej spolupráce, víťazi tohtoročnej súťaže o cenu  eTwinning 2021 sa umiestnili v 4 vekových kategóriách a 5 špeciálnych kategóriách Európske ceny eTwinning: Víťazi súťaže 2021.

Projekt  „eTreeHuggers: 1, 2, TREE, HUG the TREES with me“ založili spoločne dve materské školy (MŠ), jedna grécka a jedna slovenská –  MŠ Slniečko pri ZŠ s MŠ v Imeli. Do projektu sa zapojili aj ďalšie MŠ z Bulharska, Rumunska a Českej republiky. „Na eTwinning platforme je neskutočne veľa zaujímavých projektov, do ktorých sa dá prihlásiť alebo si založiť vlastný projekt, čo bol teda aj náš prípad,“ povedala zakladateľka projektu Zuzana Krivaneková, učiteľka z MŠ Imeľ.

Deti si základné postoje neformujú len v rodine, rôzne informácie a poznatky získavajú aj v škole a prinášajú ich do rodiny. V projekte eTreeHuggers sa tak deťom podarilo motivovať  svojich rodičov do environmentálnych a tvorivých aktivít zároveň. Vyšli spolu s rodinami do prírody a zbierali odpadky, vytvorili spoločný plagát ku Dňu Zeme – Deti čistia planétu a fotografie zasielali na spoločnú virtuálnu nástenku MŠ. Deti sa tešili aj z online stretnutí, komunikovali spolu vybraným „spoločným jazykom“ – kolaboratívnym kreslením. Vo virtuálnom svete kreslili v  programe whiteboard spoločný obrázok.

Projekt eTreeHuggers získal ocenenie aj pri zapojení sa do Európskeho týždňa kódovania, ktorého cieľom bolo priblížiť deťom programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Pomocou digitálnej hračky Bee-bot hľadali správne cesty k stromu, ktorý bol v ohrození a mali ho zachrániť. Podľa pokynov partnerskej školy postavilo bludisko z LEGA  a pomocou navigácie – kódov, ktoré z Grécka poslali, úlohy riešili. Vznikali zaujímavé online knihy z detských ilustrácií, celoročný kalendár z kresieb detí, pohľadnice, plagáty, príbehy o stromoch a mnoho ďalších aktivít.

eTwinning

Pani Zuzana vzdeláva, vychováva a počúva deti v MŠ už 30 rokov, inšpiratívny svet eTwinningu objavila v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagógov a do projektov eTwinning sa zapája už ôsmy rok. „eTwinning mi ukázal  nové možnosti ako spestriť výchovno-vzdelávací proces aj v materskej  škole. Deti táto forma práce veľmi baví a, samozrejme, bavím sa aj ja. Projekty, s ktorými pracujeme,  sa dajú krásne integrovať do tematických celkov, a tak s nimi môžeme pracovať v priebehu celého školského roka.  Cezhraničná spolupráca v tejto forme sa stala  jedným z hlavných zameraní našej školy. Tento rok sa nám podarilo pre školu získať aj titul  „Škola eTwinning“ – eTwinning School Label 2020-2021, na čo som veľmi hrdá,“ dodala pani Zuzana, členka a zakladateľka 39-tich eTwinning projektov a držiteľka 9 národných certifikátov kvality.

Čítajte tiež

Národný certifikát kvality je udeľovaný učiteľom, ktorí realizujú výnimočné projekty, v každej zo zapojených krajín ich nominuje národná podporná služba (NSS), v SR má sídlo na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA). Na európskej úrovni koordinuje program eTwinning Centrálna podporná služba (CSS). Medzinárodný certifikát – Európska cena – 1. miesto,  ktorú vo vekovej kategórii do 6 rokov získala MŠ v Imeli za projekt eTreeHuggers je prestížnym ocenením. „Nie je to len uznanie osobného úspechu jednotlivých učiteľov, ale uznaním skvelých výsledkov celého tímu,“ dodala pani Zuzana Krivaneková.

eTWINNING OCENENIE

eTwinning predstavuje najväčšiu a najzaujímavejšiu vzdelávaciu komunitu učiteľov európskych škôl. Je v nej zapojených takmer milión učiteľov z 200 000 škôl. Už 16. rok vzdeláva aj v oblasti projektového vyučovania s využitím webových nástrojov. Témou roka 2021 je mediálna gramotnosť. Školy,  učitelia  a žiaci na nej už spolupracujú. eTwinning je sofistikovaná digitálna platforma a zdroj materiálov, v ktorom učitelia môžu načerpať inšpiráciu pri realizácii nových projektov.Príprava projektov je však len zrnko práce, esenciou je poslanie a misia programu – kontinuálne vzdelávanie učiteľov a medzinárodná spolupráca škôl,“ povedala Katarína Hrbáňová, koordinátorka programu eTwinning.

Zobraziť komentáre (0)

Pridajte komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Naspäť hore