Ivana Maleš

Mama, autorka inšpiratívneho blogu Nezmar a spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN), ktorá sa už viac ako 15 rokov venuje problematike odpadov. Narodila sa v Srbsku, má vyštudovanú environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a momentálne pracuje na projektoch, ktoré umožňujú prechod z lineárneho chodu systému na cirkulárny. Zameriava sa hlavne na oblasť odpadového hospodárstva a predchádzania vzniku odpadov. V spolupráci so školami šíri myšlienku cirkulárnej ekonomiky a vzdeláva mladé generácie o spôsobe života, ktorý je zodpovedný k životnému prostrediu

1 Publikované články |