Martina Vagačová

Mama dvoch detí, výchovná poradkyňa a lektorka Efektívneho rodičovstva. Od roku 2010 sa venuje tomuto overenému konceptu výchovy s dlhoročnou tradíciou, ktorý už zmenil vzťahy a život tisícok rodín po celom svete. Vyškolila na kurzoch viac ako 1 000 rodičov s pozitívnymi referenciami, odprednášala a viedla stovky prednášok a rodičovských klubov. Jej kurzy Efektívneho rodičovstva poskytujú jednoduchý a ucelený systém praktických prístupov a techník k riešeniu každodenných výchovných situácií. Naučíte sa unikátnym a ľahko porozumiteľným spôsobom budovať vzťah na báze rešpektu a zodpovednosti

6 Publikované články |