Patrik Lenghart

Študoval žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde si práve robí doktorát z masmediálnej komunikácie. Aktuálne sa venuje výučbe mediálnych vied a anglického jazyka. Zaujíma sa o všetky odvetvia kultúry, píše poéziu a prózu, rád moderuje verejné podujatia. Každoročne sa zúčastňuje detských letných táborov ako animátor a hudobník. Verí, že správny obed sa nezaobíde bez horúcej polievky.

7 Publikované články |