MUDr. Peter Žiak PhD.

V súčasnosti pracuje ako prednosta Očnej kliniky JLF UK v Martine a medicínsky riaditeľ špecializovaného očného pracoviska UVEA Mediklinik www.uvea.sk. Na oboch pracoviskách sa venuje najmä chirurgií sivého zákalu, transplantáciám rohovky a laserovým očným operáciám. Spolu s kolegami sa podieľa na výučbe slovenských a zahraničných študentov medicíny a na výskumných projektoch. Vykonáva aj funkciu Hlavného odborníka MZ SR pre odbory oftalmológia a pediatrická oftalmológia.

0 Publikované články |