Petra Ragas

Vyštudovaná sociálna pracovníčka so základmi pedagogiky, ktorá si zamilovala čas strávený s deťmi a mladými. Zakladateľka občianskeho združenia Rozumieme deťom a prednášajúca na školách a konferenciách. Dlhoročná dobrovoľníčka pre organizáciu Úsmev ako dar, koordinátorka akcií pre osobnostný rozvoj detí, mládeže a dospelých. Ale najmä, dvojmama, ktorá rieši výchovu detí, domácnosť a voľný čas. S deťmi pracuje viac ako 12 rokov a preto vie, že na prekonanie väčšiny problémov stačí kvalitne strávený čas (nielen) s dieťaťom.

3 Publikované články |