Robert Krause

Štúdiu psychológie sa začal venovať pred viac než 10 rokmi. Pracoval ako dobrovoľník na detskej onkológii a taktiež s telesne a mentálne postihnutými deťmi. Pôsobil aj ako dobrovoľník Svetovej organizácie UNICEF a viedol prednášky pre projekt Školy pre Afriku. Aktuálne pednáša na 3 vysokých školách a zároveň aj študuje na 3 vysokých školách. V rámci ambulantnej praxi sa venuje klinickej psychológii, neuropsychológii a psychoterapii. Je majiteľom spoločnosti KRAUSE Mental Care, ktorá poskytuje komplexnú psychologickú starostlivosť. V spolupráci s Televíziou Markíza garantuje seriál s názvom ,,Spoznaj myseľ s Dr. KRAUSE, ktorý je dostupný na webe TV Markíza.

1 Publikované články |