Roberta Horonyová

Roberta Horonyová vedie kvetinový Ateliér Jarabina. Vo svojej tvorbe sa snaží využívať čo najviac miestnych zdrojov, obdivujúc krásu prírodných nedokonalostí. Ťaží z rozmanitosti ročných období a aktuálnu náladu prírody premieta do kvetinových výtvorov. Vracia sa k takmer zabudnutým kvetom zo záhrad našich starých mám a hľadá ich využitie v súčasnej floristike

3 Publikované články |