Práve čítate
Kryptomeny: Budúcnosť rodinného rozpočtu?
MAGAZÍN MODERNÉHO RODIČA
Tmavý režim Svetlý režim

Kryptomeny: Budúcnosť rodinného rozpočtu?

rodinny rozpocet

Investičným svetom v posledných rokoch otriasli správy o finančných výnosoch, ktoré niektorí podnikavci dokázali získať cez investíciu do takzvaných kryptomien. V roku 2009 si vraj jeden študent nakúpil bitcoin (najznámejšia kryptomena) v hodnote 27 amerických dolárov, a potom na ne zabudol. V roku 2013 sa trhová hodnota bitcoinu dostala na svoje dlhodobé maximum, a tak sa hodnota jeho investície vyšplhala na 886 000 amerických dolárov.

Kryptomeny sú novým druhom platidla, ktoré nemá fyzické zastúpenie – ide teda len o virtuálnu, internetovú menu, ktorá sa rovnako dá zarábať len cez výpočtovú techniku. O tejto novej investičnej príležitosti vyšlo viacero fantastických správ, ktoré mnohých ľudí inšpirovali k tomu, aby do nej sami investovali. Ako vo všetkom, aj v tejto oblasti sa však našli takí, ktorí vďaka svojim nerozumným investíciám prišli o väčšie sumy.

O tom, čo a ako s kryptomenami, sme sa porozprávali s jedným z našich popredných slovenských odborníkov, pánom Ľubomírom Klčom.

Sú podľa vás kryptomeny témou, v ktorej by sme sa mali všetci vzdelávať, alebo je táto oblasť pre väčšinovú spoločnosť skôr okrajová?

Kryptomeny a blockchain technológie sú aktuálne jedným z najväčších technologických výdobytkov. Vzhľadom na ich možnú masívnu akceptáciu v budúcnosti a potenciál reálneho využitia, určite nie je na škodu sa v danej oblasti vzdelávať a informovať. Tak, ako sme v deväťdesiatych rokoch nepredpokladali masívnu akceptáciu internetu a s tým spojených služieb, môže technológia blockchain zaznamenať podobný úspech. Dôležité je tiež upozorniť na oveľa širší pokrok, ktorý sa nazýva blockchain technológiou, pretože aj kryptomeny sú len výsledkom použitia tejto novej technológie.

Viete si predstaviť, že by sa kryptomeny mohli stať bežnou investičnou komoditou pre obyčajné rodiny a domácnosti?

Dnes je na túto otázku pomerne ťažké odpovedať. Potenciál je obrovský, len čas však ukáže, ako sa spoločnosť dokáže vyrovnať s ich masívnejšou dostupnosťou a jednoduchšou manipuláciou aj pre laickú verejnosť.

Skôr je potrebné vnímať blockchain ako jedinečnú technológiu, ktorá môže predstavovať rýchly a bezpečný spôsob výmeny hodnôt, informácií a dát s nezmeniteľnou evidenciou.

Nepredpokladám však nahradenie štandardných mien kryptomenami na účely bežnej kúpy a predaja. Určite však nesú veľký investičný potenciál. Netreba však zabudnúť na fakt, že ide o vysoko rizikové investície s možnou veľkou stratou alebo veľkým ziskom. Pred každou investíciou je potrebné sa určite oboznámiť s technologickým základom, potenciálom využitia a s rozšírenosťou a akceptáciou takýchto kryptomien.

Mohli by podľa vás investície do kryptomeny nahradiť známe investície do fondov, napríklad cez investičné programy v bankách?

Viaceré investičné spoločnosti zvažujú vstup na trh s kryptomenami. Je to jedna z alternatív aj vzhľadom na transparentnosť takýchto transakcií. Doposiaľ otvorenou otázkou však aj naďalej zostáva vysoká volatilita trhu a citlivosť na zverejňované informácie. Len čo dôjde k zákonnej regulácii kryptomien, určite aj veľké bankové inštitúcie budú zvažovať vstup na predmetný trh. Toto by bola jednoznačne cesta pre úspešnú adaptáciu a využiteľnosť technológie blockchain.

Čím by mohli byť takéto investície výhodnejšie pre bežné rodiny?

Pre bežné rodiny ide momentálne o vysoko rizikové investície, do budúcna sa to však môže zmeniť. Na druhej strane investícia v tomto období môže priniesť výrazné zhodnotenie v budúcnosti. Jednoznačné odporúčanie sa teda nedá dať. Ak je investor ochotný niesť vysoké riziko s možnosťou vyššieho zárobku, ale aj vyššej straty, je to určite vhodná príležitosť. V tomto prípade by som však odporučil dlhodobé držanie (tzv. hodling – skomolenina anglického výrazu holding).

Bola by možnosť pre slovenské domácnosti ťažiť kryptomeny na bežnej báze, napríklad na zapnutom domácom počítači, kým sú obyvatelia domu v práci a v škole, a oplatilo by sa to?

Ťažba kryptomien v štandardnom protokole PoW (proof of work) je momentálne veľmi intenzívne ovplyvnená narastajúcou cenou energie. Aktuálne je to veľmi na hranici ziskovosti prostej ťažby bez ohľadu na cenu zariadenia a dodatočných technológií na chladenie a podobne. Na trh však prichádzajú technológie postavené na iných platformách – protokoloch, ktoré podporujú tzv. zelenú ťažbu. Ide najmä o protokoly proof of stake, proof of space a podobne. Tieto však tiež vyžadujú počiatočnú investíciu, ktorá nemusí byť malá. Verím však, že s nástupom technológie blockchain dôjde aj k celkovému poklesu cien technológií a zariadení, ktoré sa tak stanú dostupnejšími pre spoločnosť. Len pre zaujímavosť, zo začiatku sa aj bitcoin ťažil na obyčajných počítačoch, čo ho robilo dostupným pre širokú verejnosť. Zvýšením náročnosti a vyťažením väčšieho celkového množstva bitcoinov sa však zvýšil tlak na špecializované zariadenia (ASIC), ktoré sú aktuálne aj finančne veľmi náročné.

Pokiaľ hovoríme o blízkej budúcnosti, je podľa vás možné, že by sa v rodinných domoch bežných ľudí budovali aj technologické miestnosti, do ktorých by si ľudia umiestňovali napríklad zariadenia na ťažbu kryptomien?

V blízkej budúcnosti nepredpokladám masový posun v tejto oblasti, keďže ide o pomerne vysokú počiatočnú investíciu. Aktuálne prichádzajú na trh aj rôzne technológie umožňujúce ťažbu na mobilných zariadeniach, prípadne „zdieľaním“ diskovej kapacity, čo môže vytvoriť perspektívu práve pre väčšie rozšírenie technológie blockchain aj do domácností.

Myslíte si, že by sa o tematike kryptofinancií mali žiaci učiť aj v škole? Čoho by takáto výučba mohla byť súčasťou, ekonómie alebo informatiky?

Tak, ako som už viackrát uviedol, kryptomeny sú len sekundárnym výstupom veľmi perspektívnej technológie blockchain.

V prípade osvety a výučby na školách by malo zmysel uviesť študentov do technologickej problematiky blockchainu, vysvetliť pozitíva a negatíva jednotlivých protokolov, možnosti využitia a použitia samotnej technológie a podobne.

Táto oblasť by bola určite vhodnejšia pre predmet informatika. Na druhej strane, keďže sa začína aktívne obchodovať s kryptomenami a ich derivátmi, bolo by zaujímavé ozrejmiť študentom aj túto oblasť ekonomiky, ktorá bude v blízkej budúcnosti získavať na popularite.

Predpokladáte, že budúca generácia bude kryptomeny považovať za jeden z bežných finančných nástrojov?

Predpokladám, že budúca generácia bude mať oveľa širšiu predstavu využitia technológie blockchain ako prosté obchodovanie s kryptomenami. Aj napriek rodiacemu sa trendu umožniť vykonávať bežné platby v kryptomenách, nemyslím si, že dôjde k masovej akceptácii, a spoločnosť nebude využívať kryptomeny na úhrady bežných spotrebiteľských nákupov. Na druhej strane som presvedčený, že práve konzistencia hodnoty, nemožnosť škálovateľnosti, jednoznačná transakčná bezpečnosť so stanovenými a transparentnými poplatkami, transparentnosť a podobne, môžu posunúť kryptomeny do pozície finančných nástrojov veľkej hodnoty s dôrazom na rýchlosť a bezpečnosť transakcie, ako aj na jej nespochybniteľnosť.

Zobraziť komentáre (0)

Pridajte komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Naspäť hore