NEWSLETTER

Inšpiratívnosť rozmanitých tém pre Podnetnosť vlastného myslenia

V snahe byť čoraz Hlbšie a Bližšie

k zodpovedným a efektívnym rodičom v ich ťažkom každodennom údele

pri výchove nezodpovednýchľahtikárskych detí

prichádza nový newsletter

každé dva týždne v utorok na pár minút oživiť  Tvoju emailovú schránku

teší sa na Teba Eva Kováčiková,  šéfredaktorka