Práve čítate
Učíme sa učiť sa
MAGAZÍN MODERNÉHO RODIČA
Tmavý režim Svetlý režim

Učíme sa učiť sa

ucime sa ucit sa

Hovorí sa, že učenie je prirodzený proces, ktorý človek dostal do vienka. Len sa pozrime na ktoréhokoľvek malého drobca – doslova hltá všetky okolité informácie, spracováva ich, rozmýšľa nad nimi a následne ich používa v rôznych životných situáciách. Deti majú neuveriteľnú schopnosť naučiť sa všetky potrebné zručnosti v rekordne krátkom čase. V priebehu prvých pár rokov si dokážu osvojiť reč, základné zručnosti, spoločenské zvyklosti, a to pomerne rýchlo, bez väčších problémov. Deti majú zvedavosť jednoducho v krvi, zaujíma ich, ako svet okolo nich funguje, a vôbec im neprekáža dozvedieť sa niečo nové. 

Zdá sa, že deti v predškolskom veku prijímajú informácie viac-menej bez väčšej námahy. Dá sa teda povedať, že sme od prírody pripravení učiť sa nové veci.

Ako je potom možné, že s príchodom prvých školských povinností sa záujem o učenie stráca?

Ako môžeme pomôcť svojim ratolestiam, aby pre ne učenie nebol trest, ale skôr cesta za krajším a zaujímavejším životom? A práve v tomto momente prichádzame na scénu MY rodičia.

Zlatá stredná cesta?

Existujú dva extrémne typy rodičov. Tí, ktorí si myslia, že dieťa by sa malo učiť len v škole a prípravu na vyučovanie nepovažujú za dôležitú časť vyučovacieho procesu. Na druhej strane sú rodičia, ktorí by za dieťa najradšej chodili aj do školy. Nenechávajú mu priestor na samostatnosť a všetky povinnosti vyriešia za neho.

Ako sme uviedli, obidva spôsoby predstavujú extrém, ktorý vedie často k slabým výsledkom. Optimálne je dosiahnuť „zlatú strednú cestu“, a teda umožniť dieťaťu pracovať samostatne, usmerňovať ho a pomôcť mu, keď to situácia vyžaduje. Každé dieťa je iné, niektoré deti sa učia ľahšie, iné ťažšie – na tom má výrazný podiel genetika, ale existuje niekoľko všeobecných pravidiel, ktoré môžu učenie uľahčiť.

Učme sa spolu

Ak sa dieťa nevie učiť samo, je vhodné, aby ste sa učili s ním. Nie každé dieťa je rodený „knihomoľ“ a dokáže bez námahy sedieť nad knihami dlhé hodiny. Niektoré deti potrebujú podporiť a ukázať, akým spôsobom si učivo osvojiť. Pomôcť dieťaťu učiť sa znamená byť s ním v izbe a spoločne sa venovať učivu (na učenie dohliadať, prípadne dieťa následne preskúšať). Pomoc dieťaťu učiť sa neznamená poslať ho do izby, zavrieť za ním dvere a čudovať sa na druhý deň, prečo dostalo päťku, „veď sa predsa včera dve hodiny učil…“.

Byť zavretý v izbe totiž neznamená, že sa dieťa venuje učeniu, a obzvlášť nie v dnešnej dobe počítačov a mobilných telefónov, keď rušivé vplyvy číhajú na každom rohu. Rodič by mal poznať limity svojho dieťaťa. Mal by vedieť, v ktorých oblastiach má dieťa medzery a  treba na nich zapracovať. A naopak, mal by poznať, v ktorých oblastiach dieťa vyniká, a podporiť ho.

Veľmi dôležité tiež je, aby rodič nemal nereálne očakávania od svojho dieťaťa a nekompenzoval si svoje nesplnené priania prostredníctvom dieťaťa.

Kľúčom k úspechu je pravidelná domáca príprava. Dieťa by sa malo naučiť vyčleniť si na učenie dostatočne dlhý čas každý deň približne v rovnakom čase. Motiváciou by tiež malo byť, že po vykonaní povinností sa môže venovať svojim záujmom. Rodič by mal zabezpečiť pokojné a príjemné prostredie na učenie.

Tak ako sme už uviedli, mal by dohliadnuť na to, aby dieťa nemalo v dosahu mobilný telefón, tablet, počítač a iné elektronické zariadenia, ktoré momentálne pri štúdiu nepotrebuje. Rušivé vplyvy sa snažíme minimalizovať aj tým, že v miestnosti vypneme rádio a televízor. Vhodné je dieťaťu vysvetliť, že sústredením sa na vyučovaní a počúvaním výkladu učiteľa si vie veľa zapamätať a tým si ušetrí čas počas domácej prípravy.

Sebadôvera

Dieťa by sa nemalo príliš obávať skúšania v škole (či už ústneho, alebo písomného). Úlohou rodiča je pomôcť dieťaťu nadobudnúť primeranú sebadôveru. Chváliť ho, keď sa mu podarí uspieť, a naopak, naučiť ho vyrovnať sa aj s prípadným neúspechom. Vhodné je takisto dieťaťu poradiť, aby začalo jednoduchším učivom (jeho zvládnutie ho motivuje k lepším výsledkom pri štúdiu ťažšieho učiva).

Aj učenie hrou je efektívna forma, ako dieťa motivovať k štúdiu. Pomôcť môžu rôzne spoločenské hry, kde rodič vyzve dieťa, aby vysvetlilo nejakú problematiku, pretože on to už po takom dlhom čase zabudol. V súčasnosti možno do výučby zakomponovať aj moderné technológie. Internet je plný zaujímavých edukačných videí, softvérov i hier. Neposedného drobca môžete podporiť učením sa v pohybe. Môžete vytvoriť rôzne kartičky, do ktorých kedykoľvek počas dňa nahliadne a učivo si bude opakovať. Môžete s ním takisto hravou formou učivo opakovať, kdekoľvek budete (na nákupe, v aute, na prechádzke a pod.).

Nezabúdajte, že učenie by malo byť príjemné. Za každý úspech si vaše dieťa zaslúži pochvalu a za väčšie vynaložené úsilie odmenu (rodinný výlet, šport a i., radšej ako materiálne dary). Nezabúdajte, že za každým úspešným žiakom stojí trpezlivý rodič.

Zobraziť komentáre (0)

Pridajte komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Naspäť hore