Práve čítate
Vďaka týmto júnovým webinárom si prehĺbite vzťah s deťmi a naučíte sa nové veci
MAGAZÍN MODERNÉHO RODIČA
Tmavý režim Svetlý režim

Vďaka týmto júnovým webinárom si prehĺbite vzťah s deťmi a naučíte sa nové veci

webinare pre mamy
https://rodiclavouzadnou.sk/obchod/online-webinar-ako-a-kedy-rozpravat-o-intimite-a-sexualite-s-detmi-7-6-2021/https://rodiclavouzadnou.sk/obchod/online-webinar-detska-kresba-16-6-2021/https://rodiclavouzadnou.sk/obchod/online-webinar-myslienkove-mapy-21-6-2021/

Vyberte si z ponuky ONLINE webinárov pre rodičov od Ivett Pavlis, zakladateľky projektu Rodič ľavou zadnou, ktorá učí prostredníctvom zážitkového vzdelávania. Ivett je žena plná nápadov. Čo pre vás pripravila na najbližší mesiac?

AKO A KEDY ROZPRÁVAŤ O INTIMITE A SEXUALITE S DEŤMI 7.6.2021

Ľudská intimita a sexualita je jednou z prirodzených súčastí nášho života. Napriek tomu, že každý rodič má s nimi neodmysliteľnú skúsenosť a vlastný postoj k nim, mnohokrát nám nie je jasné ako, čo a kedy dieťaťu povedať. Práve v dnešnej dobe digitálnych médií , ktoré sprostredkovávajú celú škálu informácií rôzneho druhu, je dôležité, aby bol práve rodič tou osobou, ktorá také dôležité a citlivé témy s dieťaťom preberie. Táto interaktívna prednáška vám ponúka základné informácie, vytvorí priestor na zodpovedanie vašich otázok a získanie istoty pri riešení témy vo vašej rodine.

DETSKÁ KRESBA 16.6.2021

Program v teoretickej rovine predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa. Mnohé kazuistiky odhalia špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť.

Obsahové zameranie kurzu:

  • základné východiská a možnosti využitia kresby pri práci s deťmi
  • výtvarný screening emočného stavu a sociálneho statusu dieťaťa
  • analýzy niekoľkých kazuistík
  • diagnostické možnosti využitia detskej kresby
  • všeobecné a varovné znaky v detskej kresbe

MYŠLIENKOVÉ MAPY 21.6.2021

Myšlienková mapa je variabilnou memotechnickou pomôckou, kedy  si ukladáme myšlienky nielen pomocou slov, ale aj obrazov a ich asociácií.  Túto silu obrázkov využívame pri ďalšom zapisovaní si poznámok.

Pri mapovaní myšlienok si odpovedáme na otázky:  Prečo? Čo? Kde? Kto? Kedy? Ako? Čo potrebujem vedieť? Čo chcem dosiahnuť?

Výsledok mentálneho mapovania je vždy originálny a individuálny. Pomôže nám vizuálne sledovať cestu a cieľ. Je veľmi úzko prepojený so zmyslami  a s krátkodobou pamäťou, ktorá je schopná nájsť, pretriediť a vybrať dôležité a podstatné informácie a postúpi ich na spracovanie do dlhodobej pamäte. Je teda aj prostriedkom efektívneho prepojovania jednotlivých úrovní pamäte.

Zobraziť komentáre (0)

Pridajte komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Naspäť hore