Pre koho a prečo

eva-e-1-vintage
PRE KOHO A PREČO

Všetci sme tým prešli. Nikto nemôže povedať – neviem, nepoznám. Najkrajší a najdôležitejší čas nášho bytia – Detstvo. Postupne vypĺňa biele strany v knihe našich životov a formuje nás pre svet dospelých.

Rikiki misia smeruje k rodičom a ich školopovinným deťom. V printovej aj online verzii pozorne sledujeme oceán vzdelania, zábavy a estetiky. Bez predsudkov a konvencií v duchu high-tech i stáročných tradícií chceme oživovať pôvaby života a krásu všedného dňa. V symbióze slova a obrazu prinášame fotopríbehy, rozhovory, skúsenosti, rady aj módne trendy. Návratmi do detských a tínedžerských galaxií budeme pripomínať ich hravosť, fantazijnosť i jedinečnosť.

Zveľaďujme spoločne hodnotový systém ich Detstva – ich slobodu myslenia – nech poznávajú, chápu a cítia. Veď čo môže byť krajšie pre zodpovedného, vnímavého a efektívneho rodiča naplneného radostnou hrdosťou, ako keď miláčikovia konečne zaspia… je čas na Rikiki – magazín, pre ktorý aj Dvaja sú Rodina.

Vrátiť sa do Detstva je dôležité kvôli Deťom… my sme to už skúsili.

Eva Kováčiková
 Šéfredaktorka

A MOJI VERNÍ POMOCNÍCI

martin-e-1-vintage
MARTIN – čísla sú dôležité pre obchod
ivana-e-scaled-vintage
IVANA – komunikácia a produkcia
leon-e-retro
LEON – niekto musí dozerať na tie decká
nuf-vintage
ŇUF – zodpovedný za šťastie a úspech