starame sa s laskou dr max

Staráme sa s láskou

Chvíle, keď prvý raz držíte svoje bábätko v náručí, patria k najkrajším v živote. Novorodenec potrebuje neustálu a…
online predator kybersikana

Save Our Steps

Dokázal dokonale splynúť s prostredím a ničím sa neodlišovať od ostatných. Mal rovnaké záujmy, problémy i radosti. Vedel,…
rikiki jesen nova era vzdelavania

NOVÁ ÉRA VZDELÁVANIA

Výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný, nedostatočný… týchto päť prostých slov nás sprevádza životom celých 26 rokov – najprv ako…