Tvoria

PRE KOHO A PREČO

Všetci sme tým prešli. Nikto nemôže povedať – neviem, nepoznám. Najkrajší a najdôležitejší čas nášho bytia – Detstvo. Postupne vypĺňa biele strany v knihe našich životov a formuje nás pre svet dospelých. Rikiki misia smeruje k rodičom a ich školopovinným deťom. V printovej aj online verzii budeme pozorne sledovať oceán vzdelania, zábavy a estetiky. Bez predsudkov a konvencií v duchu high-tech i stáročných tradícií chceme oživovať pôvaby života a krásu všedného dňa. V symbióze slova a obrazu prinášame fotopríbehy, rozhovory, skúsenosti, rady i módne trendy. Návratmi do detských a tínedžerských galaxií budeme pripomínať ich hravosť, fantazijnosť i jedinečnosť. Zveľaďujme spoločne hodnotový systém ich Detstva – ich slobodu myslenia – nech poznávajú, chápu a cítia. Veď čo môže byť krajšie pre zodpovedného, vnímavého a efektívneho rodiča naplneného radostnou hrdosťou, ako keď miláčikovia konečne zaspia … je čas na Rikiki – magazín, pre ktorý aj Dvaja sú Rodina.

Vrátiť sa do Detstva je dôležité kvôli Deťom … my sme to už skúsili.

Zachovajte si Možnosť výberu – ponúkame vám ju už na začiatku. Nemusíte používať len neosobný kontaktný formulár – napíšte komukoľvek z nás, stačí len – meno@rikikimagazine.com