Práve čítate
3 tipy na DIY vzdelávacie hry pre deti aj dospelých
MAGAZÍN MODERNÉHO RODIČA
Tmavý režim Svetlý režim

3 tipy na DIY vzdelávacie hry pre deti aj dospelých

vzdelavacie hry marshmallow challenge hra

Vzdelávajme, učme sa a spoznávajme aj prostredníctvom hier. Inšpirujte sa naším redakčným výberom pre vzdelávacie hry a preverte svojte zručnosti – hard skills aj soft skills – spolu s rodinou, priateľmi alebo v škole.

Spoznávame emócie

vzdelavacie hry emocne karty hra emocie
Čo potrebujeme?
  • Výkres alebo farebné papiere
  • Fixku
  • Pravítko
  • Kružidlo
  • Nožnice
Postup výroby:

1.    Na výkres alebo farebné papiere narysujeme kružidlom ľubovoľný počet kruhov. Počet závisí od toho, koľko rôznych emócií chceme reprezentovať.

2.    Narysované kruhy vystrihneme a na každý jeden kruh nakreslíme tváričku znázorňujúcu emóciu. Napríklad šťastného človeka nakreslíme so širokým úsmevom, smutného s kútikmi úst nadol. Výbornou inšpiráciou pre znázornenie kreslených emócií sú napríklad emotikony na klávesniciach smartfónov.

3.    Na osobitný výkres si narysujeme obdĺžniky, do ktorých vpíšeme názvy tých emócií, ktoré sme v kruhoch nakreslili,a následne obdĺžniky vystrihneme.

4.   Peknou alternatívou je tiež použitie rodinných fotografií.

Hra:

Všetky kruhy a obdĺžniky rozložíme tak, aby boli zreteľne viditeľné. Úlohou detí je názvy emócií na obdĺžnikoch správne priradiť k tým v kruhoch. Navyše po správnom priradení emócií ich môžeme jednotlivo odkomunikovať s deťmi. Dávať im môžeme otázky typu: Prečo sa tak niekto cíti? Ako môžeme človeku pomôcť, aby sa cítil inak, lepšie? Čo v daných situáciách povedať?

Čo táto hra deti naučí?

Táto hra je výborným nástrojom, ako naučiť deti byť empatický, ľudský a vedieť reagovať v rozličných situáciách.

Výzva s marshmallow a zubnými špáradlami

marshmallow vyzva hra
Čo potrebujeme?
  • Špáradlá
  • Mini marshmallows
Hra:

Rozdelíme sa do skupín s rovnakým počtom ľudí. Každá skupina dostane rovnaký počet špáradiel a marshmallow. Úlohou je postaviť čo najvyššiu, najväčšou a najkreatívnejšiu stavbu v danom časovom horizonte. V priebehu hry sa postupne každým napojením jednotlivci v skupinkách vymieňajú tak, aby sa stavby zúčastnil každý v tíme. Po uplynutí stanoveného limitu každá skupina opíše, čo vytvorila.

marshmallow challenge hra pre deti
Čo táto hra deti naučí?

Hra je dokonalou replikou kolektívnej práce na projektoch, či už v školskom prostredí, alebo tom pracovnom. Slúži na zlepšenie komunikácie a myslenia pod tlakom či oboznámenie sa s tímovou spoluprácou a vodcovstvom.

Kamienky povolaní

kamienky povolani
Čo potrebujeme?
  • Oválne kamienky vo veľkosti detskej dlane
  • Oválne kamienky malé vo veľkosti palca v rovnakom počte ako tie väčšie
  • Farbičky píšuce na kamene podľa vlastného výberu (fixky, akrylové farby…
kamienky povolani fixky na kamen
Postup výroby:

1.    Kamienky si spárujeme – malý a veľký. Hneď ako sú spárované, vyberieme si počet povolaní, ktorý sa rovná počtu kamienkových párov.

2.    Každé jedno povolanie človeka, ktorý ho reprezentuje, maľujeme na kamienky tak, aby malý kamienok reprezentoval hlavu a väčší telo.

3.    Nafarbené kamene necháme uschnúť.

Hra:

Úlohou detí je ku každej postavičke priradiť správne povolanie, opísať náplň práce a spoločnou diskusiou sa snažiť pochopiť, aký prínos má daná kariéra pre spoločnosť, v čom môže byť náročná a v čom príjemná či zaujímavá.

Čo táto hra deti naučí?

Mnohokrát sa v profesiách stretávame s nepochopením ľudí, ich správania, ba dokonca ľudia určitých povolaní sa na základe správania klientov cítia menejcenne. Ak by sa každý z nás zamyslel, aká daná práca je a prečo sa pani doktorka po X hodinách na nohách môže správať nevrlo, tak by sme nielen my boli lepšími ľuďmi, ale aj ľudia naokolo by sa cítili lepšie či šťastnejšie. Hra je prínosná nielen pre deti, ale aj dospelých, keďže nás učí byť empatickými, komunikovať a premýšľať skôr, ako konáme.

Zobraziť komentáre (0)

Pridajte komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Naspäť hore