Práve čítate
Ivett Pavlis: Vo výchove uprednostňujem dialóg, spoluprácu, dohodu a rešpektujúci prístup
MAGAZÍN MODERNÉHO RODIČA
Tmavý režim Svetlý režim

Ivett Pavlis: Vo výchove uprednostňujem dialóg, spoluprácu, dohodu a rešpektujúci prístup

Ivett Pavlis Rodic lavou zadnou

Ivett Pavlis je činorodá žena množstva aktivít. Vzdeláva deti, rodičov aj pedagógov, nakrúca online relácie, píše e-booky, venuje sa právnemu poradenstvu pre rodičov, organizuje workshopy, prednášky či konferencie, ale najmä – svoj čas venuje svojej dcérke Leile a sebe, pretože ako sama hovorí, od vzťahu, ktorý máme so sebou samým sa odvíjajú všetky ostatné. V rozhovore sme sa porozprávali o jej edukatívnom projekte Rodič ľavou zadnou, o materstve aj o dnešných rodičoch.

V čom vidíte najväčšie výzvy moderného rodičovstva? Na základe vašich skúseností, s čím si najčastejšie nevedia rodičia rady, v akých oblastiach výchovy či rodinného fungovania?

Najväčšia výzva pre dnešného rodiča je digitálny svet. Naše deti ovládajú technológie, a, žiaľ, v dnešnej dobe sa tomu nevieme úplne vyhnúť. Dôležité sú zdravé hranice a pravidlá. Komunikácia s dieťaťom, aby vedelo rozlíšiť realitu a virtuálny svet. Deti totiž často nevidia reálne hodnoty života.

A, naopak, čo podľa vás rodičia potrebujú, aké predpoklady by mali získať, na čom zapracovať, aby mohli tieto výzvy rodičovstva úspešne zvládnuť a nepodľahnúť im?

Tak ako pri výkone svojej práce sa snažíme vzdelávať a posúvať sa, tak isto by sme sa ako rodičia mali zaujímať a vzdelávať aj v oblasti rodičovstva. Kto nás kedy učil byť rodičom? Rodičmi sa nerodíme, rodičmi sa stávame. Pochopiť dieťa na jeho úrovni, rešpektovať ho a tiež byť rešpektovaný rodič dieťaťom, to je umenie. Nekonať z hľadiska moci, dokazovania si, ale s láskyplným prístupom a pochopením prísť k rešpektu, dôvere a spolupráci.

Rodičmi sa nerodíme, rodičmi sa stávame.

Ivett Pavlis z projektu Rodič ľavou zadnou
Čomu vás materstvo naučilo?

Trpezlivosti, rešpektu a akceptácii inakosti, jedinečnosti. Každý sa rodíme ako určitá osobnosť, sme jedineční, ale nie dokonalí. Prijať dieťa také aké je, rozvíjať jeho silné stránky a podporovať ich. Nezameriavať sa na slabé stránky. Naučilo ma to opäť vidieť svet detskými očami a vychutnávať si ho inak.

Ako vaša dcéra zmenila život vám? Čomu ste sa venovali pred tým, než sa narodila?

Život mi zmenila úplne a od základov. Pred jej narodením som pracovala v korporátnej spoločnosti, kde som venovala práci veľa času. Túžila som byť dobrou mamou, ale čo to znamená? Poskytnúť dieťaťu kvalitne strávený čas, to je blahobyt. Vzdelávanie ma sprevádza celý život. Po jej narodení som preto začala hľadať kurzy, prednášky, knihy, semináre, ako rozvíjať dieťa. A na tejto ceste som sa našla až tak, že vzdelávaniu rodičov a detí venujem aj svoj pracovný život.

dcera lola
V relácii Deti deťom vedie dcéra Ivett Pavlis Leila diskusie s kamarátmi
Materstvo bolo aj impulzom, prečo ste založili projekt Rodič ľavou zadnou – snažíte sa prostredníctvom neho pomáhať ďalším rodičom. Aká bola cesta tohto projektu, aké je jeho poslanie a aké má v súčasnoti podoby?

Pred projektom Rodič ľavou zadnou som viedla materské centrum Piškótka v Svätom Jure, kde sme už od roku 2013 jedenkrát mesačne vzdelávali na workshopoch aj rodičov. Keďže som absolvovala rôzne kurzy, semináre s odborníkmi, a pôsobila som aj ako lektorka, skrsla mi myšlienka, ako toto všetko ponúknuť rodičom, aby sa aj oni obohatili o cenné informácie a skúsenosti. V roku 2018 som preto zorganizovala prvú konferenciu pre rodičov, kde 13 odborníkov poskytlo interaktívnym a zážitkovým spôsobom rozličné workshopy na rôznorodé témy pre rodičov detí všetkých vekových kategórií – od bábätiek až po tínedžerov.

Situácia, ktorá nastala v roku 2020 posunula projekt do tej podoby, akú má dnes. Začali sme poskytovať online webináre, živé vysielania s odborníkmi, online poradňu pre rodičov, online tvorenie pre deti aj rodičov, kvízy pre rodičov vytvorené deťmi, ktoré si tak mohli preveriť ich znalosti. Začali sme natáčať reláciu Deti o rodičoch, kde dieťa svojmu rodičovi položí 10 otázok, na ktoré sa nikdy neopýtal, a naopak.  Vznikli pri nich krásne a zábavné situácie. Druhá relácia nesie názov Deti deťom, kde moja dcéra vedie s kamarátmi diskusie na rôzne témy napríklad v oblasti online vzdelávania či hier.

Momentálne sme vydali dva e-booky Pamäťové techniky, ktoré pomôžu rodičom aj deťom nájsť spôsoby, ako sa ľahšie učiť a Hry na zlepšenie pamäti, prostredníctvom ktorého si hravým spôsobom osvoja cesty pre jednoduchšie zapamätanie si. Ďalšou oblasťou sú online kurzy a už začíname aj so živými workshopmi pre rodičov. V neposlednom rade sme tiež rozbehli sériu Učiteľ ľavou zadnou, kde budeme poskytovať zážitkové vzdelávanie pre cieľovú skupinu pedagógov.

Ivett Pavlis Rodic lavou zadnou konferencia
Ivett Pavlis využíva na konferencii interaktívny a zážitkový spôsob
Workshopy, webináre a kurzy vediete spomínanou zážitkovou formou. Čo si má pod tým rodič predstaviť? Prečo je dôležité, aby sme neprijímali informácie klasickým, mechanickým spôsobom, ako sme boli na to zvyknutí zo školy?

Objavovať a získavať informácie cez zážitky znamená vnímať ich cez naše zmysly. Dôležité je, aby sme si tie informácie aj uchovali, nielen sa ich naučili memorovaním, pretože človek si zapamätá približne 10 % z toho, čo číta, 20 % z toho, čo vidí, 30 % z toho, čo počuje, 50 % z toho, čo vidí a počuje, 70 % z toho, čo robí a až 90 %, keď niekoho učí. To znamená, že aj dieťa môže niekoho učiť, zmeniť rolu, a tak si zapamätať určité učivo. Určite to vyskúšajte.

Aké ďalšie koncepty, štýly vzdelávania či výchovy uplatňujete? Ktoré sa vám najviac osvedčili?

Čo sa týka vzdelávania využívam hru, zážitok, hranie rolí, kvízy a hudobné nástroje. Alebo, ako som už spomínala, dieťa musí vzdelávať ostatné deti, napríklad urobí tutoriál, ako niečo vytvoriť alebo si nachystá a vysvetlí látku ostatným žiakom. Tiež dávam na výber, čo sa deti chcú učiť – pripravím dve látky a dám hlasovať. Dieťa má tak pocit priamej participácie na vyučovaní. Čo sa týka výchovy, uprednostňujem dialóg, spoluprácu, dohody a rešpektujúci prístup. S dcérou máme otvorený vzťah vybudovaný na vzájomnej dôvere.

Vo vzdelávaní využívam hru, zážitok, hranie rolí, kvízy a hudobné nástroje.

Ivett Pavlis z projektu Rodič ľavou zadnou
Dostali ste niekedy od vašej dcéry spätnú väzbu typu – mama, toto nie je dobrá cesta výchovy? Ak áno, ako ste reagovali?

Samozrejme! Povedala mi, že nech už nepočúvam webináre na Rodičovi, lebo to potom aj realizujem. (smiech) Niekedy započuje kúsok z diskusií, keďže na každom webinári sme okrem lektora prítomné aj my – ja alebo moje kolegyne. Nepáči sa jej, keď sa napríklad bavíme o hraniciach s technológiami. Porovnáva sa so spolužiačkami, ktoré nemajú žiadne obmedzenia. Snažím sa jej to vysvetliť, komunikovať s ňou a dávať rôzne príklady. Potom aj tak zo samotného života vyplynie, že na technológie nemá až toľko času, lebo ju zamestnám inak. 

Akým životným lekciám ste sa od svojej dcéry naučili?

Učí ma každý deň, pretože je neskutočne vnímavá. Deti majú od narodenia prirodzené fungovanie. Napríklad svoje potreby dávajú na prvé miesto, počúvať samy seba, vyberajú si podľa seba a nie podľa toho, čo chcú iní. Táto lekcia ma naučila byť v prvom rade šťastná sama so sebou, aby potom mohla byť šťastná aj moja rodina. Tiež tolerovať sa a byť trpezlivá, čo pozná každý človek. Učí ma vidieť svet detskými očami, nezaťažený ešte životnými sklamaniami. Dieťa je živý kvet, krásny, ak sa o neho staráte s láskou.

Vráťme sa ešte späť k vášmu projektu Rodič ľavou zadnou. Spolupracujete v ňom s mnohými odborníkmi a lektormi. Akých ľudí máte v tíme, respektíve v akých oblastiach a akým spôsobom vedia títo profesionáli rodičom pomôcť?

V tíme sú všetci lektori, ktorých som ja sama na svojej ceste rodičovstva „zažila“. Z toho vychádzam, ponúkam len to, čo mám overené, odskúšané a pomohlo mi to. Budem rada, ak to pomôže aj ďalším rodičom. Pomáhame v oblasti výchovy, vzdelávania, ale aj vzťahov. Venujeme sa témam napríklad ako sa učiť prostredníctvom pamäťových techník, ako nezabudnúť aj na partnerstvo, keď sa staneme rodičmi. Pomáhame nájsť u detí talent, a tak im pomôcť nájsť správnu školu a nezmanipulovať dieťa. Vysvetľujeme a učíme techniky, ako zvládnuť stres a tlak – konkrétne cvičenia, čo nám hovorí choré telo dieťaťa, teda venujeme sa aj psychosomatike. A tiež otváram témy, o ktorých sa veľa nerozpráva napríklad ako hovoriť o sexualite a intimite s deťmi alebo čo možno vyčítať z detskej kresby.

Ivett Pavlis Rodic lavou zadnou
Ivett Pavlis vzdeláva cez hru, zážitok, hranie rolí, kvízy a hudobné nástroje
Vytvárate aj vlastné relácie či live vysielania, ktoré nesú názvy: Na káve s Ivett, Vy sa pýtate, psychologička odpovedá, Deti deťom a Deti o rodičoch. Mohli by ste rodičom v skratke vysvetliť, o čom sú jednotlivé relácie, čo sa v nich dozvedia? Môžu si niektoré z nich pozrieť aj spoločne s deťmi?

V relácii Na káve s Ivett pozývam si rôznych zaujímavých ľudí vrátane našich lektorov, ktorí nám porozprávajú svoj príbeh, či už ako sa k danej profesii dostali a prečo sa jej venujú. Verte mi, za každým jedným človekom je úžasný príbeh. Každá relácia NA KÁVE S IVETT /s MARCELKOU/ je tematicky zameraná. 

Ďalšou online reláciou je Vy sa pýtate psychologička odpovedá, v ktorej skvelá psychologička Mgr. Dagmar Sliacka pomáha rodičom a to odpoveďami na otázky, ktoré ich zaujímajú. Otázky píšu rodičia vopred alebo aj priamo počas živého vysielania. V mesiaci jún sme mali napríklad tému vzťahov, kde odpovedali na otázky rodičov vzťahová terapeutka Slavka Kmeťová a terepaut a kouč Mgr. Marek Pospíchal.

Čítajte tiež

Deti o rodičoch – dieťa položi 10 otázok rodičovi, na ktoré sa nikdy neopýtal, a naopak, rodič dieťaťu. Vznikli pri nich krásne situácie a zábava. Je zaujímavé pozorovať, čo deti zaujíma napríklad – Ako si oznámila, že si tehotná?

V relácii Deti deťom vedie moja dcéra Leila diskusie s kamarátmi na rôzne témy napríklad online vzdelávanie, hry…

Ivett Pavlis Rodic lavou zadnou
Ivett Pavlis plánuje opäť začať s workshopmi naživo a dostať projekt Rodič ľavou zadnou do škôl, aby pomáhal rodičom
Aké máte vízie do budúcnosti, akým smerom chcete, aby sa projekt Rodič ľavou zadnou uberal?

Radi by sme začali s workshopmi predovšetkým naživo a dostali sa do škôl a pomáhali rodičom. Chceli by sme, aby sme boli medzikrok medzi Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a školou. Mnoho rodičov chce pomôcť deťom, ale nevedia ako. V každej škole by sme radi vzdelávali a poskytovali poradenstvo, vieme to pokryť online, a ak bude záujem aj naživo, ak by sa aj viac škôl spojilo a poskytli tento priestor rodičom. Okrem toho by sme radi zastupovali rodičov, čo sa týka zmien v legislatíve a boli ich iniciátormi, preto nás zaujímajú skúsenosti rodičov, ktoré ich trápia. Momentálne riešime doprovod rodičov pri hospitalizácii dieťaťa, pretože nie vždy je povolený.

Od vzťahu, ktorý máme so sebou sa odvíjajú všetky ostatné. Tento vzťah je najdôležitejší. Mnoho ľudí, najmä rodičov si to neuvedomuje.

Ivett Pavlis z projektu Rodič ľavou zadnou
Ide z vás množstvo pozitívnej energie. Ako dobíjate baterky, keď si potrebujete oddýchnuť od povinností? Vyhradíte si čas len sama pre seba alebo zvyknete relaxovať spoločne s dcérou?

Ďakujem krásne, som rada, že to je vidieť aj prostredníctvom obrazovky. (úsmev) Energiu načerpám v prírode, cestovaním, wellnessom alebo s priateľmi. Veľa času trávim s dcérou, ale určite si doprajem čas aj pre seba, je to veľmi dôležité.

Prečo je čas, ktorý strávi človek so sebou samým, taký dôležitý?

Od vzťahu, ktorý máme so sebou sa odvíjajú všetky ostatné. Tento vzťah je najdôležitejší. Mnoho ľudí, najmä rodičov si to neuvedomuje. Ak budem spokojná a šťastná ja – matka, tak viem urobiť, aby aj moja rodina bola šťastná a spokojná. Avšak, ak ja budem frustrovaná, nespokojná, ťažko môžem poskytnúť radosť, podporu svojmu dieťaťu a rodine. Preto musíme napĺňať predovšetkým svoje potreby, až potom potreby iných.

Aké sú vaše najobľúbejšie rodinné aktivity s dcérou?

Cestovanie. Už teraz máme naplánované leto, robíme si vlastné itineráre. Veľa spolu tvoríme, pripravujeme napríklad diár pre rodičov a viete, kto nám robí návrh? Dcéra kreslí, ako by mal vyzerať, a čo by mal obsahovať. (smiech) Ďalšími spoločnými aktivitami sú tanec, pohyb, turistika a cez leto plávanie. Tiež si rady v posteli spolu čítame.

Čo je podľa vás kľúčové v harmonickom rodinnom fungovaní? Sú nejaké „ingrediencie“, ktoré keď chýbajú, všetko padá?

Láska, rešpekt a úcta.

Zobraziť komentáre (0)

Pridajte komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

Naspäť hore