Matej Súkeník

Nesmierne živý chodiaci príklad úspešného dieťaťa svojich rodičov. Hlava otvorená, rád cestuje a píše. Deťom sa venuje aj cez vzdelávacie programy Červeného kríža. Popri množstve aktivít mu ostáva aj trochu času pre štúdium na Jessenius Faculty of Medicine v Martine.

8 Publikované články |